Gert Jan Schop


Adviseren, begeleiden, faciliteren, coachen, trainen bij trajecten op het gebied van leren en veranderen, strategie en organisatieontwikkeling. Aandacht voor ratio & emotio, harde en zachte kant.

Gert Jan heeft ruim dertig jaar ervaring als manager, directeur en ondernemer, seniorniveau.
Hij staat positief in het leven, het glas is altijd halfvol. Gelooft in mensen, in hun kwaliteiten. Gert Jan kan worden getypeerd als enthousiast, betrouwbaar. Goede luisteraar, analytisch, helicopterview, snel tot de kern doordringen.
Gert Jan is een conceptueel denker, strategisch, zit vooral op de hoofdlijnen, systeemdenker. Hij is pragmatisch, resultaatgericht, recht door zee, zonodig confronterend.

Opleidingsachtergrond: Bedrijfseconomie, Economische wetenschappen, MBA.

Gert Jan is bereikbaar via info@bizz-company.nl.