Idea-to-launch Stage-gate model – an overview


Dit door Scott J. Edgett geschreven artikel geeft een overzicht van het Stage-Gate model en de achtergronden daarvan.

Download artikel

Op de site www.stage-gate.com zijn meerdere artikelen te vinden over dit onderwerp.