John Kempeneers


John Kempeneers is een ervaren trainer/coach, senior projectmanager en project management consultant. John beschikt over een uitgebreide kennis van methoden en technieken, die hij vooral graag in de praktijk brengt in organisaties. Hij doet dit onder meer als interim project-, programma- en portfoliomanager en door het trainen van groepen en individuen.

Volgens John gaat het bij projectmanagement weliswaar om kennis en kunde, maar vooral om samen doen! Met het managen van projecten geven (top)managers, adviseurs en medewerkers samen vorm en betekenis aan verandering. Het gaat er hierbij  niet om ‘wat moet’, maar om ‘wat werkt’. Vaak is dit een mix van traditionele projectmanagementmethoden en de nieuwe Agile-methoden. Projectmanagement is mensenwerk en project- en verandermanagement gaan bij John dan ook hand in hand.

John is aangesloten bij PMI. Je kunt hem contacten op john@werkenmetprojectmanagement.nl