Organisaties inrichten zoals ze echt werken


Het organigram laat zien hoe verantwoording over de dagelijkse gang van zaken wordt afgelegd, maar geeft geen houvast bij het verbeteren van werkwijzen en doorvoeren van grote veranderingen. Dit gebeurt namelijk bijna altijd multidisciplinair en dus afdelingsoverschrijdend.

Vasthouden aan het organigram als de organisatiestructuur leidt tot allerlei praktijkproblemen: issues worden niet opgelost, procesbeschrijvingen niet bijgehouden en projectresultaten niet geborgd. In dit tweeluik schetsen we de tekortkomingen en problemen van de huidige aanpak en een visie op hoe het wel zou moeten.
drs. ing. M.H.J. Vermoolen, Sigma 5-2011 p.38-42 (5p.) en Sigma, 6-2011 p 38-42 (5p.)
Download publicatie