Posts Tagged Prince2

Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure

Een belangrijk deel van project management heeft betrekking op het opsplitsing van het project in deelprojecten en uiteindelijk deeltaken. Dit levert uiteindelijk taken op die in een Gantt-chart weergegeven kunnen worden. Dit opsplitsen kan gebeuren aan de hand van een zogenaamde Work Breakdown Structure. Een Work Breakdown Structure (WBS) houdt

Lees meer

Business Case

Business Case

Een Business Case is de legitimering – de rechtvaardiging – van een project. Hiermee onderbouw je nut en noodzaak van het project en laat zien dat het te verwachten resultaat de inspanning in tijd en geld waard is. Je kunt het zien als een voorstel aan een organisatie om een

Lees meer

Prince2

Prince2

Prince2 (Projects in Controlled Environments, version 2) is een gestandaardiseerde projectmanagementmethode gericht op het management, de besturing en organisatie van een project. De methode is ontwikkeld door de Britse semioverheidsorganisatie Office of Government Commerce (OGC). In tegenstelling tot het eerder voor ICT toepassing ontwikkelde Prince, is Prince2 bedoeld om te kunnen toepassen bij alle

Lees meer