Systematic Inventive thinking (SIT)


Systematic Inventive Thinking is een praktische aanpak voor creativiteit, innovatie en probleemoplossing. De methode is in de jaren 90 ontwikkeld in Israël door Ginadi Filkovsky, Jacob Goldenberg en Roni Horowitz op basis van eerder onderzoek van Genrich Altshuller. De methode is gebaseerd op TRIZ, een eerdere theorie voor innovatieve probleemoplossing.
De achterliggende gedachte is dat het bij het creativiteit, innovatie en probleemoplossing niet gaat om het genereren van veel ideeën (kwantiteit), maar om het generen van originele ideeën (kwaliteit). Door creatieve ideeën en de totstandkoming daarvan te bestuderen, kun je patronen ontdekken, die je vervolgens kunt toepassen voor het ontwikkelen van technieken voor creatief denken.

Vijf SIT technieken
SIT kent vijf technieken, die je kunt gebruiken voor productontwikkeling ook voor andere zaken die een creatieve aanpak vereisen.

 1. Aftrekken: laat een essentieel onderdeel van een product weg en kijk wat je allemaal met de overgebleven onderdelen kunt. De nieuwe samenstelling heet het ‘virtuele product’.
 2. Vermenigvuldigen: voeg een extra onderdeel toe, dat ook al onderdeel van het originele product uitmaakte en verander hier een eigenschap van.
 3. Delen: ontleed het product in onderdelen en maak van de onderdelen een nieuw product. Hierdoor wordt je gedwongen te kijken naar het geheel, verschillende configuraties en de individuele onderdelen. Opsplitsen van het geheel in onderdelen beidt de mogelijkheid een veelheid aan configuraties te bedenken.
 4. Samenvoegen van taken: Ken nieuwe taken toe aan een bestaande resource. Ontwikkel bijvoorbeeld multi-purpose machines en tools – bijvoorbeeld een robot die zowel kan schuren en spuiten – of herdefinieer taken van medewerkers.
 5. Creëer of verminder afhankelijkheden tussen productvariabelen. Hierbij kijk je niet naar het product of de onderdelen, maar naar de producteigenschappen.

SIT principes
Systematic Inventive Thinking gaat uit van een aantal principes, die het fundament onder de methode vormen:

 1. De besloten wereld. In tegenstelling tot veel creativiteitsbevorderende technieken die Out Of The Box denken stimuleren, gaat SIT juist uit van het beperken van die mogelijkheden: Thinking Inside The Box. Alleen het bestaande product/probleem en de bestaande directe context daarvan moeten worden meegenomen. Het is juist de beperking die creatief maakt, waarbij ervan wordt uitgegaan dat oplossingen meestal al ergens in de bestaande configuratie of situatie te vinden is. Je wordt hierdoor gedwongen de onderdelen, de eigenschappen en de onderlinge relaties anders te bezien en kunt niet anders dan je aannames en vaste denkpatronen ter discussie stellen. De innovatieve oplossingen die hieruit voortkomen zijn bovendien vaak relatief simpel, omdat ze zijn gebaseerd op bekende elementen.
 2. Kwalitatieve verandering: de oplossing kan worden gevonden door het belangrijkste probleemelement of –parameter te elimineren of om te draaien. Het nadeel wordt zodoende omgezet in een voordeel.
 3. Functie volgt vorm: Uitgaande van de vorm ontdek je de functie. Door uit te gaan van het bestaande product en vervolgens gedeelten van het product weg te laten (je maakt een vitueel product) en te analyseren welke bestaande en nieuwe behoeften hiermee worden ingevuld ontdek je de functie.
 4. Het pad van de meeste weerstand: ons denken volgt bij voorkeur de gebaande paden en vindt daarmee de meest voor de hand liggende – en minst creatieve – oplossingen. SIT moedigt aan juist de weg van de meeste weerstand te zoeken.
 5. Vermijden van cognitieve starheid. Dit is de neiging om vast te houden aan bestaande denkbeelden (cognities). Er is een onderscheid tussen functionele en structurele starheid.
  • Functionele starheid: het toekennen van eigenschappen aan bijbehorende objecten en uitsluiten van andere eigenschappen. “een paperclip is om papier te ordenen” versus “een paperclip is voor van alles en nog wat te gebruiken”.
  • Structurele starheid: de neiging om vast te willen vasthouden aan een vaste vorm. “een telefoon heeft een startknop nodig en een auto een startsleutel” versus er moet een slimme manier worden gevonden om het object te openen/te starten”
 6. NFS (Near Far Sweet). Creatief denken leidt vaak tot voor de hand liggende een onpraktische ideeën. En tijdens de creatieve zoektocht komen we steeds verder van de bestaande situatie. Naarmate we te ver van het uitgangspunt vandaan raken, worden ideeën te vergezocht en onacceptabel. De ideale innovatieve oplossing ligt hier tussenin: ver genoeg van het uitgangspunt vandaan om ingenieus te zijn, maar tegelijk dichtbij genoeg om haalbaar en acceptabel te zijn.

Voordelen van Systematic Inventive Thinking
De traditionele visie op productontwikkeling gaat uit van het in kaart brengen van klantwensen en het ontwikkelen van producten om aan deze wensen tegemoet te komen. Hierbij ontstaat vaak een veelheid aan (Out of the box) ideeën en is daarmee een complex proces, dat tot producten kan leiden die ver van de huidige werkelijkheid af liggen.
SIT gaat echter uit van het bestaande product en ontwikkelproces en gebruikt de 5 tools om dit te vertalen in innovaties en nieuwe behoeften. SIT brengt eerst nauwkeurig het te onderzoeken systeem en de elementen ervan in kaart en analyseert vervolgens de relaties daartussen en met de omgeving. Dit heeft een aantal voordelen:

 • Er is veel minder tijd nodig
 • Omdat wordt uitgegaan van bekende concepten voldoet in-house kennis meestal
 • De methode zorgt ondanks de relatieve eenvoud voor veel nieuwe ideeën en identificeert nieuwe behoeften voor bestaande producten of variaties daarop
 • Omdat nieuwe producten worden gebaseerd op bestaande producten, zijn vaak relatieve kleine aanpassingen aan het ontwerp en productie nodig
Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Inside the box

Goldenberg en Boyd geven met dit boek iedereen, in kleine en grote bedrijven, de middelen in handen om duurzaam te innoveren. Nederlandstalig | Paperback, 270 blz. Meer weten? Boek kopen? Klik op de cover van het boek! Ook beschikbaar als E-book

Posted in Kansen en producten | Tagged , | Comments Off on Inside the box
Aanvullende artikelen