MoSCoW


MoSCoW is een prioriteringstechniek die is ontwikkeld door Dai Clegg van Oracle. De techniek is afkomstig uit de softwareontwikkeling en is bekend geworden door het frequent gebruik als onderdeel van de Agile ontwikkelmethode Dynamics Systems Development Method (DSDM).

Hoewel afkomstig uit de softwareontwikkeling, wordt de techniek inmiddels toegepast in allerlei sectoren, waaronder de industrie, consultancy en andere zakelijke dienstverlening.

MoSCoW is tegelijk een ezelsbruggetje en acroniem. De letters MSCW dragen de echte betekenis, waarbij twee o’s zijn toegevoegd om het acroniem te kunnen uitspreken en het gemakkelijk te onthouden.

MoSCoW staat voor:

  • Must have. Een must have is een harde eis waaraan niet te tornen valt. Hier moeten we gewoonweg aan voldoen. Als het beoogde resultaat niet wordt behaald, voldoet het projectresultaat niet aan de eisen en is de oplevering of het project mislukt.
  • Should have. Een should have is ook een eis, maar geen keiharde. Hieraan moeten we eigenlijk ook voldoen, maar er is wel enige speling: misschien mag het resultaat enigszins afwijken, is er een alternatieve oplossing mogelijk, of kunnen we de eis bij een volgende oplevering meenemen.
  • Could have. Een could have is geen eis, maar een wens. Onze inspanning heeft meerwaarde en het is zeker nuttig de wens in te vullen, maar dit is niet noodzakelijk. Could haves zijn zaken waar je tijd aan kunt besteden als aan de must en should haves is voldaan en er nog wat tijd en middelen over zijn.
  • Won’t have. Een won’t have is een eis of wens, waarvan is afgesproken dat deze – in ieder geval in de huidige sprint/oplevering – niet binnen de scope valt. Het is dus niet zo, dat het leuk zou zijn als deze eis of wens wordt ingevuld. Integendeel: er mogen aan een won’t have geen tijd en resources besteed worden, want dit heeft namelijk geen toegevoegde waarde of gaat ten koste van belangrijkere requirements.

Labelen van eisen en wensen
Door eisen en wensen van een ‘label’ te voorzien, ontstaat een snelle eerste prioritering, die vervolgens nader kan worden gedetailleerd. Je kunt dit vergelijken met medische triage, waarbij bij binnenkomst van een patiënt wordt bekeken of deze een overlevingskans heeft, meteen behandeld moet worden of wel even kan wachten.
Must en should haves vereisen urgente aandacht, waarbij de must haves de belangrijkste categorie vormt. Pas nadat deze twee categorieën voldoende aandacht hebben gekregen en ‘in control’ zijn, mag aandacht worden besteed aan could haves. En won’t haves… jammer maar helaas; hieraan moet je geen kostbare tijd en resources besteden.

Toepassingsgebieden
Binnen Agile softwareontwikkeling wordt de techniek veel gebruikt als prioriteringstool bij opleveringen. Er zijn echter meer toepassingsgebieden:

  • Definiëren van eisen en wensen. MoSCoW kan al worden ingezet tijdens het definiëren van eisen en wensen. Al tijdens het uitwerken van het (product)idee bespreek je dan aan welke eisen/specificaties het product moet en bij voorkeur zal voldoen (Must en Should have), welke aanvullende wensen mogelijk kunnen worden meegenomen (Could have) en welke eisen of wensen zinloos zijn en dus moeten worden uitgesloten (Won’t have).
  • Prioriteren van het verder uitwerken van eisen en wensen. Je kunt de techniek gebruiken voor het prioriteren van eisen en wensen (requirements) voor detaillering, tijdens het ontwerpen en initieel plannen van projecten. Zodra de eerste eisen en wensen kenbaar worden, is de techniek inzetbaar. Door de techniek zo voeg mogelijk in te zetten, heeft deze extra toegevoegde waarde omdat meteen de meeste aandacht wordt besteed aan de belangrijkste onderwerpen.
  • Bespreken van requirements. Vastleggen van de MoSCoW beoordeling van een team, maakt het mogelijk het impact en belang van de verschillende specificaties effectief binnen een team en met een opdrachtgever te bespreken. De verbeterde afstemming verbetert het besluitvormingsproces.
  • Documenteren van besluitvorming. Vastleggen van de MoSCoW beoordeling en de onderbouwing daarvan, helpt de besluitvorming documenteren. Door de indeling en onderbouwing daarvan vast te leggen, leg je vast wie op basis van welke argumenten welke prioriteiten hebben gesteld en wie dit hebben goedgekeurd. Zo kun je als dat nodig is reconstrueren hoe de besluitvorming heeft plaatsgevonden.

 

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

[ic_add_posts tag=’boek_Agile’]
Aanvullende artikelen

[ic_add_posts tag=’artikel_Agile’]

Tool

Een eenvoudige tool voor de toepassing van de MoSCow-methodiek vind je op managementmodellensite.nl.