Projectcontract


De opdrachtgever en de projectleider hebben een contractrelatie met elkaar. De opdrachtgever wil een optimale oplossing van zijn probleem en value for money. De projectleider streeft naar maximale effectiviteit en tevredenheid van de klant.

Jo Bos et al zien het projectcontract dat tussen opdrachtgever en projectleider wordt afgesloten, als zakelijke en psychologische overeenkomst. Zakelijk is de zin dat partijen zeer precies, helder en ondubbelzinnig met elkaar overeenkomen wat tot het project behoort, hoe dat in de komende periode gestalte gaat krijgen, met behulp van welke middelen, en waar de verantwoordelijkheden liggen.

Bij de psychologische kant van het projectcontract gaat het om de acceptatie van opdrachtgever en projectleider als gelijkwaardige partners, het opbouwen van wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen en het beschrijven van een duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Bron: Gevers, T. e.a., Praktisch projectmanagement 1, 2e druk, Schoonhoven, 2001, p. 22-24

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

Praktisch projectmanagement 2

Een goed uitgewerkt projectplan legt de basis voor een goede projectuitvoering. Maar vervolgens komt het op mensen aan. En natuurlijk op de vaardigheid van de projectmanager om met iedereen in en rond het project te communiceren en een doelgerichte samenwerking tot stand te brengen. De nadruk ligt op de sociale

Posted in Mensen en samenwerking | Tagged , | Comments Off on Praktisch projectmanagement 2

Praktisch projectmanagement 1

Praktisch projectmanagement 1 is een praktische leidraad voor het doelgericht opzetten en beheerst realiseren van allerlei typen projecten. De lezer vindt bruikbare handvatten en technieken, die direct toepasbaar zijn bij projecten in de eigen organisatie. Het boek volgt de logische lijn van een project: van de voorbereiding tot en met

Posted in Analyse en management | Tagged , | Comments Off on Praktisch projectmanagement 1
Aanvullende artikelen