Projectcontract


De opdrachtgever en de projectleider hebben een contractrelatie met elkaar. De opdrachtgever wil een optimale oplossing van zijn probleem en value for money. De projectleider streeft naar maximale effectiviteit en tevredenheid van de klant.

Jo Bos et al zien het projectcontract dat tussen opdrachtgever en projectleider wordt afgesloten, als zakelijke en psychologische overeenkomst. Zakelijk is de zin dat partijen zeer precies, helder en ondubbelzinnig met elkaar overeenkomen wat tot het project behoort, hoe dat in de komende periode gestalte gaat krijgen, met behulp van welke middelen, en waar de verantwoordelijkheden liggen.

Bij de psychologische kant van het projectcontract gaat het om de acceptatie van opdrachtgever en projectleider als gelijkwaardige partners, het opbouwen van wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen en het beschrijven van een duidelijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Bron: Gevers, T. e.a., Praktisch projectmanagement 1, 2e druk, Schoonhoven, 2001, p. 22-24

Meer weten? Wij selecteerden de volgende boeken voor jou.

[ic_add_posts tag=’boek_projectcontract’]
Aanvullende artikelen

[ic_add_posts tag=’artikel_projectcontract’]