Duivelsdriehoek


Binnen projecten bestaat er altijd een spanningsveld tussen omvang, geld, tijd en kwaliteit. De hoeveelheid beschikbare middelen (geld) bepaalt wat kan worden opgeleverd (omvang) en de snelheid waarmee dit kan gebeuren (tijd). Het maakt niet uit welk aspect je verandert: de andere aspecten moeten mee-veranderen, tenzij je bereid bent concessies te doen aan de kwaliteit.

Goedkoper, beter en sneller gaan namelijk hand in hand. Daar waar sneller moet worden opgeleverd (tijd), zijn extra middelen nodig (geld) of moeten er concessies worden gedaan aan de omvang. Er wordt dan bijvoorbeeld minder tijd besteed aan documentatie of andere ‘opleveringen’ om tijd te besparen om toch binnen budget te blijven.

Wordt er toch voor gekozen om één van de aspecten te veranderen en de andere niet, dan heeft dit volgens de Duivelsdriehoek altijd impact op de kwaliteit: er wordt dan bijvoorbeeld met dezelfde investering hetzelfde opgeleverd en binnen dezelfde deadline, maar er is minder aandacht voor details, testen, kennisoverdracht en ander activiteiten die de kwaliteit garanderen.